Valencia

José Padilla

Valencia, es la tierra de las flores, de la luz y del amor
Valencia, tus mujeres todas tienen de las rosas el color.
Valencia, al sentir como perfuma de tus huertas el azahar,
quisiera, en la tierra valenciana, mis amores encontrar.

La blanca barraca, la flor del naranjo,
La huerta surtida de almendros en flor.
El Turia de plata, el cielo turquesa,
El sol valenciano, van diciendo amor.

Amores, en Valencia son floridos como ramos de azahar.
Quereres, en Valencia sus mujeres con el alma suelen dar.
Pasiones, en la tierra valenciana, si te das de corazón,
Sus hembras ponen alma y ponen vida en sus besos de pasión.

Valencia, es la tierra de las flores, de la luz y del amor.
Valencia, tus mujeres todas tienen de las rosas el color.
Valencia, al sentir como perfuma de tus huertas el azahar,
quisiera, en la tierra valenciana, mis amores encontrar.

El fallero

José Serrano, 1929

Despertant els nostres cors,
Valencia riu.
Per la senda de les, flors
ya ve l’estiu.
Creua el carrer la xicalla
replegant els trastos pa la falla;
i manté la tradició
d’esta cançó…

¿Hi ha una estoreta velleta
pa la falla de Sant Josep,
del tio Pep?
I van juntant lo que els veins els van donant
per a buidar el porxe…
¿Hi ha una estoreta velleta
pa la falla de Sant Josep?,
I amb una estella del muntó
se du el compas de esta cançó.

En les cares de la gent
tot es content.

Xiqueta meua
que del carrer eres l’ama
per culpa teua
tinc el cor encés en flama.
No te separes
del caliu del meu voler,
reineta fallera,
que si me deixes
un ninot tindré que ser…

¿Hi ha una estoreta velleta
pa la falla de Sant Josep?,
per a la falla del teu carrer.