Casino

Serta volta un torrentí
al vore un grandios casino:
-Uhey!-digué- recontramino,
deixaran entrar ahí?
Icuant casi estaba entrant,
la vista alsant de redó,
com va llegir: «Ca-si-no»
no volgué pasar abant.

Constantí Llombart

error: Content is protected !!