Top Ten pifias mentales de la Secta

  1. ¿De qué pais es el Colo Colo Chileno? ?/7/97
  2. Pon le un candado al tapón 12/12/99
  3. Tengo que oirlo con mis propios ojos 18/12/99
  4. Mis 4 sabla quinto me han sablao 18/12/99
  5. Pero tu eres mas tonto qué o qué 18/12/99
  6. He perdido el DNI y el documento de identidazzz 8/12/99
  7. Tu pagarás los patos rojos 6/12/99
  8. Fue hace 5 o 6 años pero no fueron tantos 6/12/99
  9. Yo no pienso ir a la invitación de boda. 26/12/99
  10. Esque a mi me da igual, que me lo he tomao, que no me lo he tomao, que no me lo he tomao 7/12/99

Himne Comunitat Valenciana

Mestre Serrano

Per a ofrenar noves glòries a Espanya,
tots a una veu, germans vingau,
¡Ja en el taller i en el camp remoregen,
càntics d’amor, himnes de pau!
¡ Pas a la Regió que avança en marxa triomfal!
Per a tu la vega envia
la riquesa que atresora,
i es la veu de l’aigua càntic d’alegria,
acordat al ritme de guitarra mora …
Paladins de l’art t’ofrenen
ses victories gegantines,
i als teus peus Sultana, tots jardins estenen,
un tapis de murta i de roses fines.
Brinden fruites daurades,
els paradisos de les riberes;
pentjen les arracades,
baix les arcades de les palmeres.
Sona la veu amada
i en potentíssim, vibrant ressò,
notes de nostra albada,
canten les glories de la Regió.
Valensians en peu alcem-se.
Que no nostra veu.
La llum salude,
D’un sol novell.
Per a ofrenar noves glòries a Espanya,
tots a una veu, germans vingau,
¡Ja en el taller i en el camp remoregen,
cantics d’amor, himnes de pau!
¡Flameja en l’aire, nostra Senyera!
¡Glòria a la Pàtria!
¡Vixca València!
¡Vixca!
¡¡Vixca!!
¡¡¡Vixca!!!

error: Content is protected !!