Himno de la región

Himne de la regió de Valencia

Curva Nord

Con «glorias a España» se quedan los panderetas.

Los de la tele de Madrid subtitularon la celebración del Valencia Betis de copa, con la afición cantando el himno de la región como «Glorias a España».

Con perspectiva, ahora que el Real Madrid no les va a dar títulos a los periodistas de España, alguien tendrá que hacerlo.

Himne de la regió

1909

Per a ofrenar noves glòries a Espanya, tots a una veu, germans, vingau. ¡Ja en el taller i en el camp remoregen càntics d’amor, himnes de pau!

¡Pas a la Regió que avança en marxa triomfal!

Per a Tu la vega envia la riquesa que atresora, i es la veu de l’aigua càntic d’alegria al compàs i al ritme de guitarra mora…

Paladins de l’art t’ofrenen ses victòries gegantines; i als teus peus, sultana, tons jardins extenen un tapís de murta i de roses fines.

Brinden fruites daurades els paradisos de les riberes; penjen les arracades baix les arcades de les palmeres.

Sona la veu amada i en potentíssim, vibrant resso, notes de nostra albada canten les glòries de la Regió.

Valencians: en peu alcem-se. Que nostra veu la llum salude d’un sol novell.

Per a ofrenar noves glòries a Espanya, tots a una veu, germans, vingau. ¡Ja en el taller i en el camp remoregen càntics d’amor, himnes de pau!

¡Flamege en l’aire nostra Senyera!

¡Glòria a la Pàtria! ¡Vixca Valencia! ¡VIXCA! ¡¡VIXCA!! ¡¡¡VIXCA!!!

Tots Sants

Halloween es la contraccio de l’expressio anglesa All Hallow’s Eve, el significat de la qual es vespra de Tots Sants.

Equivalent es la Nit de Tots Sants que se celebra la víspera del dia 1 de novembre.

Segons la tradicio valenciana, les animes baixen per a estar entre els seus familiars, a les que popularment se dona el nom d’animetes. La gent posava uns ciris en un recipient en aigua, als quals denominaven palometes, per a que no se perguen i puguen tornar d’a on venen. A les dotze del migdia del dia 2, estes animetes deixen als seus sers volguts i continuen el seu cami. Esta dia rep el nom de Dia de les Animetes. Com tantes atres tradicions, els valencians la celebravem abans d’entrar el cristianisme a les nostres terres, i s’ha mantés durant les dinasties arrianes, musulmanes i catoliques.

Información y texto sacado del Observatori de la llengua valenciana, escrito por Zait Moreno.